Badanie słuchu online (test), darmowe

Badanie słuchu, test online jest darmowe. Podczas badania (testów) usłyszymy słowa, które powinniśmy rozpoznać. W ten uproszczony sposób zostają wyznaczone progi słyszenia dla poszczególnych częstotliwości. Wyników testu nie można traktować jako zamiennika audiometrii tonalnej, gdyż jest to badanie nieprofesjonalne, wykonane w warunkach domowych.
Jednakże bez wątpienia wykonanie testu może pomóc nam w podjęciu decyzji o wizycie u specjalisty, w celu oceny stopnia ubytku słuchu.

Przesiewowe badanie słuchu online obrazuje stan narządu słuchu, nie zastąpi ono jednak profesjonalnie wykonanego badania słuchu w kabinie audiometrycznej. Wynik w teście online, zawsze powinno się potwierdzać
u specjalisty, podczas takiej wizyty protetyk słuchu przeprowadza badania słyszenia - audiometria tonalna
oraz badanie rozumienia mowy – audiometria mowy. W czasie trwania wizyty w salonie protetyki słuchu jest sprawdzany także stan zewnętrznego kanału słuchowego wraz z błoną bębenkową. Badanie słuchu online jest ciekawą alternatywą do samej weryfikacji słuchu w aspekcie norma-ubytek, zajmuje zaledwie kilka minut i jest bezinwazyjne.

Dopasuj swój aparat zdalnie