Akcesoria do aparatów słuchowych.

Ciągły postęp technologiczny pozwala na niemalże nieograniczone możliwości bezprzewodowego połączenia aparatów słuchowych z innymi urządzeniami zewnętrznymi. Dzięki temu możliwy jest odbiór dźwięków z innych urządzeń audio oraz korzystanie z wielu usług sieciowych, a także ułatwiona zostaje obsługa aparatów słuchowych.

Większość aparatów słuchowych  posiada oznaczenie Made for iPhone®, tzn. oferuje bezpośrednią komunikację bezprzewodową z iPhone®, iPad® oraz iPod® touch. Technologia 2.4 GHz umożliwia połączenie aparatów z w/w urządzeniami bez żadnych dodatkowych interfejsów. W celu połączenia się z innymi urządzeniami, np. z systemem Android, wykorzystujemy SoundClip-A. Jest to wszechstronne akcesorium umożliwiające nieograniczone przesyłanie dźwięku z niemalże wszystkich telefonów do aparatów słuchowych.

Sterowanie aparatami ułatwia aplikacja EasyControl-A. Jest to aplikacja na urządzenia mobilne, która oferuje Użytkownikowi ponadstandardowe zarządzanie aparatami słuchowymi. Dzięki niej możliwa jest dyskretna i wygodna zmiana programu, regulacja głośności, kontrola stanu baterii aparatu, aktywacja funkcji i urządzeń dodatkowych itp. Aplikacja oferuje również bardzo przydatną funkcję "Znajdź moje aparaty słuchowe" pomagającą zlokalizować aparaty znajdujące się w nieznanym miejscu.

Pilot zdalnego sterowania RC-A

Innym urządzeniem pomocnym w obsłudze aparatu słuchowego jest pilot zdalnego sterowania RC-A, umożliwiający m.in. zmianę programu słuchowego lub regulację głośności. Pilot RC-A wykorzystuje technologię bezprzewodową 2.4 GHz, a jego łączenie z aparatami jest bardzo proste i może być wykonane samodzielnie przez Użytkownika w domu.

TV Adapter

W celu lepszego rozumienia mowy pochodzącej z telewizora stosuje się TV Adapter, czyli urządzenie, które umożliwia przesyłanie dźwięków z odbiornika TV wprost do aparatów słuchowych, posiadających opcję tzw. bezpośredniego strumieniowania. Pozostałe aparaty słuchowe także mogą łączyć się z TV Adapter’em za pomocą dodatkowego urządzenia SoundGate 3. SoundGate umożliwia całkowicie bezprzewodową transmisję dźwięku z telefonów, nawigacji GPS, odbiorników TV oraz innych źródeł sygnału audio.

Mikrofon SoundGate

Bezprzewodowy Mikrofon SoundGate pozwala lepiej zrozumieć osobę, z którą przebywamy np. w głośnej restauracji, na zebraniu, w pubie lub podczas wykładu, prezentacji itp. Mikrofon SoundGate razem z interfejsem SoundGate stanowią zestaw łączności bezprzewodowej umożliwiający bezproblemową komunikację, nawet w najbardziej hałaśliwym otoczeniu. Pracę z mikrofonem ułatwia Aplikacja SoundGate, która oferuje dużo więcej niż tylko zdalne sterowanie aparatami słuchowymi. Dzięki aplikacji SoundGate możliwa jest wygodna zmiana np. źródła sygnału oraz sterowanie systemem SoundGate.

Wszystkie akcesoria stworzone zostały w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z aparatów słuchowych i uzyskania lepszych efektów rozumienia mowy w trudnych warunkach. Po więcej informacji na temat urządzeń wspomagających słyszenie zapraszamy do naszych Gabinetów oraz na stronę: https://www.bernafon.pl/products/accessories.