DWA APARATY SŁUCHOWE - DLACZEGO NIE JEDEN ? - - - - - - - - - - - - Zalety obuusznego zastosowania aparatów słuchowych

Wielu pacjentów z obustronnym ubytkiem słuchu zastanawiających się nad zakupem aparatu słuchowego,
staje przed dylematem jeden czy dwa aparaty ?

Odpowiedzi na to pytanie pomogą udzielić poniższe punkty: 

 

1. Dwa aparaty słuchowe zapewniają lepsze rozumienie mowy.
Osoby użytkujące aparaty słuchowe jednoznacznie wskazują, że łatwiej i lepiej rozumieją mowę w dwóch aparatach słuchowych. Przy zastosowaniu tylko jednego aparatu słuchowego wiele dźwięków i słów może brzmieć jednakowo. Podczas użytkowania dwóch aparatów różnice w odbieranych dźwiękach są znacznie łatwiejsze do wysłyszenia, co skutkuje lepszym zrozumieniem mowy .

 

2. Obuuszne aparatowanie zapewnia większy komfort słyszenia.
Zastosowanie dwóch aparatów pozwala na ustawienie ich ciszej niż w przypadku jednego aparatu słuchowego. Zapewnia to pacjentowi większy komfort słyszenia, ponieważ poziom wzmocnienia dźwięków jest niższy. Takie ustawienia aparatów zabezpieczają również przed pojawieniem się niepożądanego efektu sprzężenia zwrotnego ( głośny pisk generowany przez aparat słuchowy).

 

3. Bardziej naturalne brzmienie dźwięku. 
Zastosowanie dwóch aparatów słuchowych można porównać do słuchania radia z głośników stereo. Dźwięk ma wtedy nieporównywalnie lepszą jakość i głębię. Uzyskanie wysokiej jakości dźwięku zapewnia użytkownikowi dwóch aparatów naturalne brzmienie i radość z odbioru dźwięków otoczenia.

 

4. Unikanie deprywacji słuchowej w uchu nieaparatowanym. 
Czym jest deprywacja słuchu ? Jest to pogorszenie się słuchu w uchu na które nie został dopasowany aparat słuchowy. Niestety osoby z obustronnym ubytkiem słuchu są narażone na pogarszanie się słuchu w uchu na które nie noszą aparatu słuchowego. Aby temu zapobiec zalecane jest stosowanie dwóch aparatów i dostarczanie jednakowej ilości dźwięków do każdego ucha.

 

5. Lepsza lokalizacja źródła dźwięku.
Osobom użytkującym dwa aparaty słuchowe znacznie łatwiej jest określić kierunek z którego dochodzi dźwięk oraz odległość w jakiej znajduje się jego źródło. Poprawia to przede wszystkim bezpieczeństwo w poruszaniu się w przestrzeni publicznej. Znacznie łatwiej jest w dwóch aparatach słuchowych usłyszeć z której strony nadjeżdża najbliższy samochód oraz oszacować w jakiej odległości się znajduje.

 

6. Podniesiony komfort słuchania muzyki oraz oglądania TV. 
Według pacjentów użytkujących dwa aparaty słuchowe znacznie przyjemniej słucha im się muzyki czy ogląda telewizję. Pozwala na to zwiększenie stosunku sygnału do szumu (tzw. SNR), które pozwala na lepszą percepcję dźwięków nawet w warunkach hałasowych.

 

7. Poprawa zrozumiałości mowy w hałaśliwym otoczeniu. 
Jeden aparat słuchowy zdecydowanie poprawia porozumiewanie się z otoczeniem w hałaśliwych sytuacjach np. w restauracji. Jednak podczas stosowania dwóch aparatów pacjent może w pełni skupić się na prowadzonej konwersacji podczas gdy aparaty wytłumią niepotrzebne hałasy otoczenia.

 

8. Mniejsze zmęczenie słuchowe.
Po aktywnym dniu wieczorem często odczuwamy zmęczenie. Zmęczone są nie tylko nasze nogi, ręce czy oczy. Męczy się również słuch. Użytkownicy aparatów słuchowych przyjmują znacznie większą ‘dawkę’ dźwięków przez co ich zmęczenie słuchowe może być znacznie wyższe. Rozwiązaniem jest obuuszne zastosowanie aparatów słuchowych, które pozwala na użycie mniejszego wzmocnienia. W konsekwencji układ słuchowy nie męczy się tak bardzo jak w przypadku założenia tylko jednego aparatu.

 

9. Gwarancja satysfakcji. 
Z opinii Naszych pacjentów wynika, że osoby posiadające dwa aparaty słuchowe są znacznie bardziej usatysfakcjonowane niż te, które zdecydowały się tylko na jeden aparat. Natura wyposażyła nas w dwoje uszu nie bez powodu. Aby wyraźnie i komfortowo odbierać dźwięki potrzebne są dwa aparaty słuchowe.
Zawsze zachęcamy Naszych pacjentów aby przed ostateczną decyzją wypróbowali dwa aparaty. Nasi protetycy słuchu chętnie zademonstrują i wyjaśnią korzyści z zastosowania dwóch aparatów słuchowych.


Wybór należy do Ciebie. Wybierz mądrze.