Połączone siły - DYNAMIC NOISE MANAGEMENT

Połączone siły - DYNAMIC NOISE MANAGEMENT

 

"Razem osiąga się więcej" jest główną ideą, na której opiera się system DNM (Dynamic Noise Management), w którym zamiast stosować w aparacie dwa niezależnie od siebie funkcjonujące układy "odszumiające", bazuje się na wzajemnie się wspierających, komplementarnych algorytmach obróbki dźwięku. Dostępna w aparatach Zerena firmy Bernafon, technologia DNM integruje oraz koordynuje działanie Dynamicznej Kierunkowości oraz Dynamicznej Redukcji Hałasu.

 

DNM utrzymuje tryb wszechkierunkowy do czasu, w którym w środowisku dźwiękowym zostanie wykryty szum. W przypadku detekcji hałasu następuje odpowiednia modyfikacja charakterystyki przestrzennej w jednym lub kilku z 16 niezależnych pasm częstotliwościowych. Utrzymanie wszechkierunkowości w pozostałych pasmach tak długo jak jest to możliwe gwarantuje Użytkownikowi słyszenie innych, często ważnych dźwięków środowiskowych. Innymi słowy proponowana technologia aktywizuje tryb kierunkowy i/lub redukcję szumu dla poprawy zrozumiałości tylko wtedy, kiedy jest to bezwzględnie konieczne.

 

Ponieważ omawiany system jest całkowicie dynamiczny, analizuje on w sposób ciągły otoczenie akustyczne oraz nieprzerwanie aktualizuje swoje ustawienia tak, aby realizować swój nadrzędny cel, który umożliwi Pacjentowi swobodne komunikowanie się z innymi a w szczególności rozumienie mowy w hałasie. Warto zauważyć też, że wiele osób normalnie słyszących doświadcza nierzadko trudności w komunikowaniu się w hałaśliwych otoczeniach, a więc musi to być tym samym jeszcze bardziej problematyczne dla osób niedosłyszących.

 

Pomiary laboratoryjne, w których uczestniczyli niedosłyszący wolontariusze, przeprowadzono w główniej siedzibie Bernafon w Bernie (Szwajcaria). Głównym celem testów było porównanie funkcjonowania aparatów Zerena z poprzednimi rodzinami produktów Bernafon. Testy wykazały poprawę zrozumienia mowy o ok. 20 punktów procentowych.

Więcej informacji na temat aparatów słuchowych Bernafon na stronie www.bernafon.pl