Regulamin akcji "Wymień stare na nowe"

                                   Regulamin akcji:

Akcja jest skierowana do wszystkich Klientów, którzy w okresie jej trwania zakupią w jednym z gabinetów firmy Aparatus aparat słuchowy lub chcą oddać swój stary aparat słuchowy w zamian za baterie do nowych aparatów. Akcja obowiązuje od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

 

Warunki odkupienia aparatu słuchowego w przypadku kupienia nowego aparatu:

 1. Klient może sprzedać aparat słuchowy tylko w przypadku zakupu innego aparatu słuchowego w jednym z gabinetów firmy Aparatus.
 2. Sprzedaży podlegają tylko urządzenia sprawne, bez uszkodzeń mechanicznych.
 3. Przed odkupieniem urządzenia firma Aparatus zastrzega sobie prawo do uprzedniego wykonania ekspertyzy zwracanego produktu.
 4. Cena sprzedawanego aparatu jest uzależniona od jego rodzaju oraz klasy i zawsze ustalana jest indywidualnie. Zakres kosztów sprzedaży aparatów słuchowych wynosi od 100 zł do 500 zł.
 5. Ilość sprzedanych aparatów słuchowych nie może być większa niż ilość kupionych aparatów słuchowych.
 6. Klient może sprzedać maksymalnie dwa aparaty słuchowe.
 7. Zwrot kosztów za aparat słuchowy odbywa się po jego wcześniejszej wycenie, o której mowa w punktach 3 i 4.
 8. Zwrot kosztów za aparat słuchowy odbywa się w momencie kupna nowego aparatu słuchowego.

 

Warunki wymiany aparatu słuchowego za baterie do aparatów:

 1. Klient może sprzedać aparat słuchowy w zamian za baterie w jednym z gabinetów firmy Aparatus.
 2. Przed odkupieniem urządzenia firma Aparatus zastrzega sobie prawo do uprzedniego wykonania ekspertyzy zwracanego produktu.
 3. Ilość baterii wymienionych za aparat słuchowy jest uzależniona od jego rodzaju oraz klasy i zawsze ustalana jest indywidualnie.
 4. Sprzedaży podlegają urządzenia sprawne oraz bez uszkodzeń mechanicznych.
 5. Klient może wymienić na baterie maksymalnie dwa aparaty słuchowe.
 6. W przypadku niesprawnych aparatów słuchowych firma Aparatus pozwala na jednorazowe przyjęcie maksymalnie jednego aparatu słuchowego w zamian za trzy opakowania baterii.

 

 

 

*Oferta kierowana na rynek prywatny.